Semestr zimowy 2017

Wykłady:

Wykłady odbywają się w każdy czwartek o godz. 8:30, w sali 202 (R. Schoeneich) i w sali 202/413A (M. Golański, informacja o sali będzie podawana na bieżąco)

Konsultacje:
Punktacja:

Maksymalnie 100 punktów:

  • 2x 30 punktów (2 kolokwia)
  • 20 punktów (projekt)
  • 20 punktów (laboratorium)
Top