Projekt i laboratorium

LabĆwiczenia:

W ramach ćwiczeń seminaryjnych studenci przygotują półgodzinne wystąpienia dotyczące aktualnych rozwiązań stosowanych w sieciach ad-hoc dotyczących wybranych aspektów tychże np.:

  1. Routing geograficzny na wybranym przykładzie.
  2. Flooding sieciowy, jego zastosowania, wady i zalety
  3. Specyficzne zastosowania sieci niespójnych DTN.
  4. Przykłady zastosowań dla adresowania kontekstowego w sieciach ad-hoc.
  5. Wirtualna plotka jako protokół dystrybucji krótkich informacji tekstowych.
  6. Nowe technologie w aplikacjach klasy Emergency Navigation.
  7. Monitoring środowiska z wykorzystaniem bezprzewodowych sieci sensorów.

Laboratorium:

Autorzy przewidzieli ćwiczenia polegające na zaznajomieniu się z praktycznymi aspektami sieci ad-hoc składającej się z małych węzłów typu TinyOS Mote. Uczestnik kursu będzie mógł zaprojektować, napisać oraz osadzić kod wykonawczy na w/w węzłach w celu zweryfikowania poprawności działania np. protokołów sieciowych (routing, adresowania itp.). Przewidziano wykorzystanie ruchomych węzłów sensorowych – RoboMote.