Wykład

WykladTreść wykładów:

 1. Bezprzewodowe Sieci Sensorów WSN (~2 godz.)
  Wprowadzenie; MEMS; 2 podstawowe operacje w sieci WSN; Zastosowania WSN; WSN vs sieć ad-hoc; Problematyka projektowania WSN.
 2. Systemy szerokopasmowe (~6 godz.)
  Telekomunikacyjny system konwencjonalny; Konwencjonalny system cyfrowy; SSRW – schemat ogólny; DSPN z modulacją PSK; Modulacja PSK w wersji offset; Sygnał DSPN; Widmo sygnału DSPN; Nadajnik DSPN; Odbiornik DSPN; Modulacja CHIRP; Zysk przetwarzania; Systemy hybrydowe; Własności systemów szerokopasmowych; Wielodostęp kodowy CDMA; Macierz Hadamarda; Kod Walsha; Model systemu DSPN; DSPN przykładowy sygnał; PN – wymagane własności; Generator PN; PN podstawy matematyczne; Automat stanów; PNML – własności; PNML – odbór, autokorelacja; PNML – realizacja generatora; Generator PN – realizacja dla wielodostępu.
 3. Architektura WSN (~ 2 godz.)
  Architektura warstwowa; UNPF (Unified Network Protocol Framework); Hidden terminal; Exposed terminal; Architektura klastrowa; LEACH; LEACH: Tworzenie; LEACH: Stabilizacja.
 4. Dystrybucja zapytań (Dissemination) (~ 4 godz.)
  Podstawowe pojęcia; Modele; Protokoły: flooding (zalewanie); Protokoły: gossiping (plotkowanie); Protokoły: rumor routing; Protokoły: SAR; Protokoły: Directed Diffusion; Protokoły: SPIN; Protokoły: Algorytmy cost-field; Protokoły: GHT; Protokoły: SMECN.
 5. Gromadzenie danych (Gathering) (~ 4 godz.)
  Protokoły; PEGASIS (Power-Efficient Gathering for Sensor Information Systems); Binary Scheme (system binarny); Sieci bez CDMA; Service Discovery 4 Rovers (SD4R); TWISTER (Terrestrial Wireless Infrastructure integrated with Satellite Telecommunications for E-Rural).
 6. Bluetoth (~ 4 godz.)
  Bluetooth 4.x; Bluetooth 5.
 7. WiFi, trochę historii a trochę nowości (~ 4 godz.)
  Techniki wielodostępu; Rozpraszanie widma; Rozpraszanie widma – FHSS; Rozpraszanie widma – DSSS; Ortogonalność/Ortonormalność – kody Walsha; Ortogonalność/Ortonormalność – kody Walsha; Ad-Hoc w WiFi; WiFi.