Projekt AndroMote2

Projekt AndroMote2 jest kontynuacją prac prowadzonych nad platformą mobilną AndroMote. Jej sercem jest smartfon wyposażony w system operacyjny Android, który autonomicznie steruje ruchem platformy. Platformy mogą przemieszczać się w dowolny sposób a warstwa mechaniczna jest niezależna od oprogramowania, w tym przypadku maszyny wykonawczej z kodem w języku skryptowym.

AndroMote był projektem związanym z budową pojedynczej platformy, natomiast AndroMote2 stanowi rozwinięcie w kierunku sieci wzajemnie współpracujących platform mobilnych. Szczegóły związane z projektem można znaleźć na stronie: http://www.tele.pw.edu.pl/~mgolanski/ w dziale 'Działalność/Projekty badawczo-naukowe’.