Projekt

LabProjekt – część I:

W ramach projektu studenci przygotują dokumentację techniczną zawierającą proponowaną architekturę swojego rozwiązania. Projekty zostały podzielone pod kątem wybranych węzłów końcowych – ich rodzaju:

  1. Węzeł prototypowy (ewaluacyjny) The Things Node.
  2. Węzeł prototypowy (ewaluacyjny) The Things Uno.
  3. Dedykowany węzeł producenta np. Dragino, Laird itp.

Zadaniem grup projektowych jest przygotowanie projektu aplikacji telemetrycznej, która będzie składać się z węzła końcowego, bramki sieciowej, serwera sieciowego i aplikacji.

Laboratorium projektowe – część II:

Autorzy przewidzieli zajęcia laboratoryjne w ramach projektu (bazujące na rezultatach części I) polegające na zaznajomieniu się z praktycznymi aspektami sieci ad-hoc składającej się z małych węzłów typu LoRaWAN. Uczestnik kursu będzie mógł zaprojektować, napisać oraz osadzić kod wykonawczy na w/w węzłach w celu zweryfikowania poprawności działania np. protokołów sieciowych. Przewidziano wykorzystanie szerokiej gamy dedykowanych węzłów pomiarowych.