Projekt HermesBT

Projekt HermesBT rozpoczał się w 2014 roku i jest kontynuacją prac nad API HERMES.

Jego celem jest stworzenie API dla smartfonu z systemem operacyjnym Android, które umożliwi budowanie specyficznych społecznościowych aplikacji komunikacyjnych.

Podstawowe pojęcia związane z projektem:
Węzeł:
 • Smartfon z systemem operacyjnym Android z aktywnym interfejsem Bluetooth
 • Stanowi wierzchołek na grafie połączeń (połączenia typu krata – mesh networks, rzadziej drzewo)
 • Każdy ma przypisany zbiór/wektor cech
 • Utrzymuje okresowo aktualizowaną listę sąsiadów
Sieć:
 • Spójny graf połączeń w ramach grupy węzłów
 • Utworzony w krótkim przedziale czasu (ad-hoc)
 • Jest nomadyczna
 • Ma zasięg lokalny
 • Zbiór węzłów jest nieograniczony (teoretycznie)
Identyfikator:
 • Tymczasowy adres węzła
 • Unikalny dla aktywnej sieci (grupy węzłów)
Komunikacja:
 • Usługa rozproszona – brak centralnych węzłów podczas głównej fazy działania (peer-to-peer)
 • Aktualny zbiór wszystkich cech (ontologia – formalny opis świata za pomocą zbioru cech) stanowi rozproszony/wspólny zasób
 • Istnieją algorytmy odkrywania zasobów sieci – wyszukiwania węzłów o określonych cechach (w przyszłości z algebrą zbiorów)
 • Odbywa się przy pomocy routingu:
  • kontekstowego
  • DTN (dotyczy szczególnego przypadku – mobilne grupy węzłów)
Przykłady aplikacji komunikacyjnych:
 • Komunikacja dla zamkniętych społeczności
 • Emergency applications