Informacje

InformacjeBezprzewodowe Systemy Ad-Hoc

Celem przedmiotu jest pełne i spójne przedstawienie zagadnień związanych z nową dziedziną telekomunikacji jaką są bezprzewodowe sieci pracujące w trybie ad-hoc. Systemy pracujące w trybie ad-hoc tworzone są w sposób spontaniczny, co ma wpływ na specyfikę zastosowanych rozwiązań. Architektura rozwiązań w systemach ad-hoc jest odmienna od dotychczasowych sieci o tradycyjnym charakterze infrastrukturalnym.

Podczas wykładu omówione zostaną zagadnienia związane z metodami trasowania pakietów w typowych sieciach z adresacją IP, jak również dla alternatywnych form np. adresowania opisowego. Przedstawione zostaną zagadnienia związane z autokonfiguracją sieci ad-hoc, metody składowania wiadomości oraz przykładowe zastosowania dla różnych protokołów routingu, w tym opracowanych przez autorów wykładu. Studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z systemami nakładkowymi oraz systemami sensorowymi. Całość zostanie przedstawiona pod kątem specyfiki transmisji bezprzewodowej.

Przedstawione zostaną przykłady rozwiązań przeznaczonych do pracy w systemach i sieciach ad-hoc, np. w: Mobilnych Bezprzewodowych Sieciach Ad-hoc (ang. Mobile Ad-Hoc Network – MANET), Bezprzewodowych Sieciach Sensorów (ang. Wireless Sensor Network – WSN), nakładkowych Sieciach opisywanych Zawartością (ang. Content Based Network – CBN) oraz sieciach niespójnych (ang. Delay Tolerant Network – DTN).