Wykład

WykladTreść wykładów:

  1. Wprowadzenie do sieci WSN, MEMS (micro-electro mechanical systems); podstawowe operacje w sieci WSN; zastosowania WSN; WSN vs sieć ad-hoc; problematyka projektowania WSN.
  2. Architektura WSN; architektura warstwowa; architektura klastrowa.
  3. Dystrybucja zapytań (Dissemination); podstawowe pojęcia; modele; rodzaje.
  4. Gromadzenie danych (Gathering); runda; cel; protokoły.
  5. Przykładowe zastasowania; Service Discovery 4 Rovers (SD4R); Terrestrial Wireless Infrastructure integrated with Satellite Telecommunications for E-Rural (TWISTER).