Kalendarz dostepnych terminów dostępny w sekcji „Laboratorium”

Szanowni Państwo,

Żeby ułatwić nam wzajemną komunikację w kwestii terminów,  w sekcji „Laboratorium”, na dole strony wyświetlać się będą dostępne terminy oraz te aktualnie zajęte przez określone grupy.
Kolejne dostępne terminy będę ustalał z dwutygodniowym wyprzedzeniem, na podstawie otrzymanej od Państwa koresponencji e-mail.

Jednocześnie zaznaczam, że możliwe są jedynie terminy czwartkowe i piątkowe (w każdym tygodniu jeden z tych dwóch dni).
Czas na realizację laboratorium to 4 godziny: przeważnie 10-14 lub 14-18.
Przy małym obłożeniu laboratorium możliwe również inne godziny początku laboratorium (np. o 12).

Nie ma możliwości realizacji laboratorium bez uprzedniego zapisu drogą mailową (s.luczak[at]tele.pw.edu.pl)